Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Dansk økonomi

Kvartalsoversigt, 1. kvartal 2016

Aktuelle økonomiske og monetære tendenser, 1. kvartal 2016; Valutakursgennemslag på danske import- og forbrugerpriser; Direkte investeringer; Globale værdikæder; Tendenser for clearing af aktiehandler ved central modpart.