Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel sektor

Pensionssektoren som aktør på valutamarkedet

De danske pensionsformuer er vokset meget over de senere år og udgør ca. 175 pct. af BNP. Det betyder, at selskabernes beslutninger om investering og risikoafdækning har stor betydning for valutamarkedet. Reguleringen af pensionsselskaberne og troværdigheden om fastkurspolitikken i Danmark indebærer, at selskaberne afdækker valutarisiko i euro i væsentlig mindre grad end valutarisiko i andre valutaer som fx dollar. Desuden er der stor forskel på graden af afdækning i euro mellem selskaberne. Artiklen analyserer, hvad overgangen til markedsrenteprodukter betyder for pensionsselskabernes afdækning af valutakursrisiko. Selskaber med en højere andel af markedsrenteprodukter afdækker valutakursrisiko i mindre omfang. Det betyder, at den samlede afdækningsgrad ventes at falde i takt med en fortsat gradvis overgang til markedsrenteprodukter.