Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Scenarier for en normalisering af renteniveauet

De lange renter er historisk lave. I artiklen ses på tidligere renteforløb under et konjunkturopsving og scenarier for den fremtidige renteudvikling. Der har tidligere været tilfælde, hvor den lange rente er steget meget på kort tid, fx i både 1994 og 1999, hvor den 10-årige rente steg med over 2 procentpoint. Der kan komme betydelige tab på obligationsbeholdninger ved en stor stigning i de lange renter. Det er vigtigt, at både investorer og kreditinstitutter har fokus på risikostyring og er godt polstrede til at modstå eventuelle tab.