Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Tendenser for clearing af aktiehandler ved central modpart

Konkurrencen styrkes i øjeblikket i den europæiske infrastruktur på værdipapirområdet, herunder i forhold til clearingen af aktiehandler. Det skyldes bl.a. en tendens til, at flere centrale modparter tilknyttes samme markedsplads. Artiklen beskriver centrale modparters rolle på aktiemarkederne, samt fordele og udfordringer ved den seneste udvikling.