Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Overvågning

Vurdering af VP Securities, 2016

Nationalbanken og Finanstilsynet har i samarbejde gennemført en vurdering af VP Securities A/S mod internationale principper.​Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark for at fremme en sikker og effektiv finansiel infrastruktur. Nationalbanken og Finanstilsynet har i samarbejde gennemført en vurdering af VP Securities A/S mod internationale principper. Hovedkonklusionen er, at det danske system for opbevaring af værdipapirer og afvikling af værdipapirhandler er sikkert og effektivt. VP efterlever langt hovedparten af de internationale principper, og der er fire anbefalinger til VP.