Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Working paper: Afkast og risiko ved centralbankvirksomhed gennem 175 år

Centralbankerne rundt omkring i verden har betydelige indenlandske og udenlandske finansielle aktiver og passiver på deres balance, hvilket afspejler deres rolle som pengepolitiske myndigheder. Dette papir belyser de langsigtede tendenser i risiko og afkast ved centralbankvirksomhed med Danmarks Nationalbank som eksempel.