Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Offentlige finanser

Working paper: Geografisk jobmobilitet og lønfleksibilitet i Danmark

Fleksibilitet på arbejdsmarkedet er afgørende for den makroøkonomiske stabilitet. I en international sammenhæng fremhæves det danske arbejdsmarked ofte for dets fleksibilitet, hvilket bekræftes i dette studie ved hjælp af mikrodata fra perioden siden 1980.​Fleksibilitet på arbejdsmarkedet er afgørende for den makroøkonomiske stabilitet. I en international sammenhæng fremhæves det danske arbejdsmarked ofte for dets fleksibilitet, hvilket bekræftes i dette studie ved hjælp af mikrodata fra perioden siden 1980. Ledighedsforsikrede lønmodtagere er ifølge analysen mindre geografisk jobmobile end lønmodtagere, der ikke er forsikret imod ledighed. Forskellen er særligt udtalt for yngre lønmodtagere. Men de seneste 25 års arbejdsmarkedsreformer virker til at have forbedret den geografiske jobmobilitet, især blandt ledighedsforsikrede lønmodtagere, der rammes af ledighed. Vurderet på baggrund af data siden 1998 findes endvidere, at det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved relativt små nedadrettede lønstivheder sammenlignet med andre lande. Lønfleksibiliteten er især høj i eksportorienterede erhverv. Reallønninger udviser større nedadrettede stivheder i begyndelsen af konjunkturnedgange, men disse stivheder mindskes i løbet af konjunkturnedgangen. I analyserne benyttes danske registerdata, som gør det muligt at koble lønmodtagere med deres arbejdsgivere.