Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Statsgæld

Working paper: Modellering af danske statsrenter i et lavrentemiljø

Vi modellerer udviklingen i danske statsrenter i et lavrentemiljø ved brug af en dynamisk skyggerentemodel, hvor renteudviklingen begrænses nedadtil. I modsætning til resultater i litteraturen for andre lande finder vi ikke mærkbare forbedringer, når skyggerentemodellen implementeres på dansk data. Det skyldes, at modellen er udfordret af de danske renters nedadgående trend ind i negativt territorium.​Vi undersøger fordelene ved at modellere udviklingen i danske statsrenter i et lavrentemiljø ved brug af en dynamisk rentemodel med en nedre grænse, en såkaldt skyggerente-model. Vi benytter en skyggerente-udvidelse af den velkendte arbitrage-fri Nelson-Siegel model. I litteraturen har skyggerentemodellen vist at kunne forbedre cross-sectional fit og renteforecasts, når renterne er tæt på nul. Vi finder imidlertid ikke de samme forbedringer ved at benytte en skyggerentemodel på dansk data. Skyggerentemodellen udfordres af, at de danske statsrenter over de seneste år er blevet stadig mere negative. Trods udfordringerne foretrækker vi stadig en skyggerentemodel frem for Gaussiske modeller, da førstnævnte fanger den asymmetriske fordeling af fremtidige renter, som karakteriserer lavrentemiljøet. Set fra et risikostyringsperspektiv finder vi, at skyggerente-udvidelsen kun påvirker løbetidspræmierne i en kort periode i begyndelsen af 2015, hvor renterne var på deres laveste. Til sidst viser vi, at en rentemodel med to frem for tre faktorer forbedrer renteforecasts i lavrentemiljøet.