Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

ECBs økonomiske oversigt, juni 2017

Dansk oversættelse af ECBs økonomiske oversigt, juni 2017. (ECB Economic Bulletin).