Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

ECB

ECBs økonomiske oversigt, december 2018

Dansk oversættelse af ECB's økonomiske oversigt, december 2018 (ECB Economic Bulletin)