Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Finansiel stabilitet og finansielle risici

Vurdering af de danske detailbetalingssystemer

Nationalbanken overvåger betalings- og afviklingssystemer i Danmark for at fremme en sikker og effektiv finansiel infrastruktur. Nationalbanken har gennemført en vurdering af, hvorvidt de danske detailbetalingssystemer lever op til internationale standarder for betalingssystemer. Vurderingen viser, at systemerne i høj grad efterlever kravene til sikkerhed og effektivitet. Nationalbanken anbefaler dog forbedringer på en række områder.