Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Om Nationalbanken
Nr. 2

Årsrapport 2022

Nationalbanken havde i 2022 et underskud på 8.464 mio. kr. mod et overskud på 194 mio. kr. i 2021. Underskuddet skyldes især, at der var kurstab på obligationsbeholdningen som følge af det højere renteniveau.