Analyse fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Serien henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Renter

DESTR er et robust anker for det danske kapitalmarked

Eksistensen af en robust og pålidelig referencerente i danske kroner er vigtig for både finansielle markedsdeltagere, virksomheder og husholdninger, eftersom referencerenter anvendes i en lang række finansielle produkter, herunder banklån, realkreditobligationer og rente-swaps samt som input til værdiansættelsen af finansielle aktiver. Det danske marked bør følge den internationale udvikling ved opbygning af et likvidt og velfungerende DESTR-marked på tværs af aktivklasser, og markedsdeltagerne opfordres til fremadrettet at anvende DESTR som den primære referencerente i finansielle produkter.