Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Overvågningspolitik 2023

Det er vigtigt for samfundet, at betalinger og værdipapirhandler kan gennemføres sikkert og effektivt. Nationalbanken bidrager som andre centralbanker til dette ved at overvåge vigtige dele af den finansielle infrastruktur. Nationalbanken overvåger de centrale danske betalings- og afviklingssystemer samt de vigtigste betalingsløsninger. Nationalbanken bidrager desuden til andre centralbankers overvågning af internationale systemer, der har relevans i Danmark. Nationalbankens politik for overvågningen fremgår af dette dokument.