Analyse fokuserer på aktuelle emner, som er særlig relevante for Nationalbankens formål. Analyserne kan også indeholde Nationalbankens anbefalinger. Her finder du bl.a. vores prognose for dansk økonomi og vores vurdering af den finansielle stabilitet. Serien henvender sig til dig, der har en bred interesse for økonomiske og finansielle forhold.

Renter

Realrenter i lyset af inflation og højere offentlig gæld

Siden 1980’erne er renterne faldet gradvist på tværs af lande som følge af strukturelle forhold. Selvom renterne siden 2020 er steget betydeligt, er der indikationer på, at de forhold, som bidrog til faldet i renterne, fortsat er til stede. Dog kan nye tendenser, såsom højere offentlig gæld, klimaforandringer, grøn omstilling og ændrede handelsmønstre, potentielt påvirke renterne på længere sigt.