Nationalbankens 200-års jubilæum

Nationalbanken blev oprettet i 1818. 200-årsjubilæet blev i løbet af 2018 markeret med en række aktiviteter. Heribandt en reception med taler fra bl.a. formanden for Nationalbankens bestyrelse Professor Christian Schultz, den daværende kgl. bankkommissær Rasmus Jarlov og den daværende Kgl. udnævnte nationalbankdirektør Lars Rohde talte.