Nationalbanken bidrager jævnligt med perspektiver på det økonomiske og finansielle område til forskellige arrangementer og møder. Taler og præsentationer giver et indblik i Nationalbankens bidrag til det pågældende arrangement eller møde.

Om Nationalbanken

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups tale for den belgiske centralbank

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt en tale i den belgiske centralbank om emnet ”Perspektiver på centralbankmandater, instrumenter og politiske afvejninger”. Talen fokuserede på centralbankernes rolle i den grønne omstilling og nye teknologier og aktører inden for penge- og finansielle tjenester. (Talen findes kun på engelsk)