Nationalbanken bidrager jævnligt med perspektiver på det økonomiske og finansielle område til forskellige arrangementer og møder. Taler og præsentationer giver et indblik i Nationalbankens bidrag til det pågældende arrangement eller møde.

Klima

Nationalbankdirektør Signe Krogstrups præsentation ved Nordeas 11th Annual Nordic AAA Seminar

Nationalbankdirektør Signe Krogstrup holdt d. 11. maj 2023 en præsentation ved Nordeas 11th Annual Nordic AAA Seminar. Her gav hun en status på klimaforandringer og finansiering og kom ind på den finansielle sektors rolle i energiomstillingen. Derudover fremhævede hun aktiviteter i Nationalbanken relateret til klimaforandringer og energiomstillingen. (Talen findes kun på engelsk).