Nationalbanken bidrager jævnligt med perspektiver på det økonomiske og finansielle område til forskellige arrangementer og møder. Taler og præsentationer giver et indblik i Nationalbankens bidrag til det pågældende arrangement eller møde.

Økonomisk aktivitet

Vicedirektør Thomas Harrs præsentation på PwC’s CEO-konference

Vicedirektør Thomas Harr holdt d. 23. marts en præsentation på PwC’s CEO-konference 2023. Præsentationen handlede om makroøkonomisk volatilitet og udsigterne for vækst, inflation og realrenter. I præsentationen argumenterer han for, at vækst og inflation forventes at falde betydeligt i år, men at inflationen vil forblive på et højt niveau de kommende år, og at der er stor usikkerhed om udviklingen i realrenterne.