Economic Memo giver indblik i det analysearbejde, som Nationalbankens ansatte er i gang med. Economic Memo indeholder fx baggrundsanalyser og metodebeskrivelser. Economic Memo henvender sig primært til dig, der i forvejen har kendskab til økonomiske og finansielle analyser.

Dansk økonomi
Nr. 8

Afkast på danske husholdningers pensionsformue

Vi har i samarbejde med Danmarks Statistik estimeret et nyt mål for pensionsformuegevinster, der dækker danske husholdninger i perioden 2015-2022. Ved at knytte disse data til indkomst- og skatteregistre på personniveau giver vi et komplet billede af nettoformuegevinster på tværs af aldersfordelingen. Det danner grundlag for yderligere analyser, bl.a. af pengepolitikkens effekt på danske husholdningers kapitalgevinster. Datasættet kan tilgås via Danmarks Statistiks forskningsservice.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Danmarks Nationalbank indsamler og producerer en lang række forskellige data herunder information om afkast af pensionsformuer på individniveau. Et samlet billede af afkastet på husholdningers finansielle aktiver såvel som udgifter forbundet med deres passiver er vigtigt for at kunne analysere eksempelvis gennemslaget af pengepolitiske stød til husholdningers forbrugsbeslutninger.

Pensionsafkast varierer markant over tid og på tværs af befolkningen

Anm.:

Grafen viser fordelingen af det estimerede afkast på pensionsformuen for alle danskere, der indbetaler til deres pension og som ikke har skiftet pensionskasse eller pensionsprodukt inden for det givne år.

Kilde:

Danmarks Nationalbank og Danmarks Statistik.