Economic Memo giver indblik i det analysearbejde, som Nationalbankens ansatte er i gang med. Economic Memo indeholder fx baggrundsanalyser og metodebeskrivelser. Economic Memo henvender sig primært til dig, der i forvejen har kendskab til økonomiske og finansielle analyser.

Arbejdsmarked
Nr. 7

Marginalt beskæftigede og deres rolle i forhold til ledighed i Danmark

Risikoen for ledighed er meget forskellig i Danmark: gruppen af atypisk beskæftigede udgør 15 pct. af arbejdsstyrken, men udgør ca. 60 pct. af de ledige i Danmark. Disse atypisk beskæftigede skifter oftere job, har længere og hyppigere ledighedsperioder og forlader hurtigere deres job. Empiriske undersøgelser tyder på, at marginalt beskæftigede er mindre produktive end den gennemsnitlige arbejdstager. De marginalt beskæftigede er også i højere grad afhængige af deres arbejdsindkomst, da de har færre muligheder for at sikre sig en indkomst via partnere eller forældre. Denne empiriske undersøgelse forbedrer muligheden for at udarbejde prognoser for ledighed produktion og lønninger. (Memo kun tilgængeligt på engelsk).