Inflation

Economic Memo giver indblik i det analysearbejde, som Nationalbankens ansatte er i gang med. Economic Memo indeholder fx baggrundsanalyser og metodebeskrivelser. Economic Memo henvender sig primært til dig, der i forvejen har kendskab til økonomiske og finansielle analyser.

Inflation og prisudvikling
Nr. 5

Ulighed i inflationen i Danmark

Vi analyserer den forskel i inflationsrater mellem husholdninger med lav og høj indkomst, der kan tilskrives heterogenitet i husholdningernes forbrug. I perioden 1996-2020 er inflationsforskellene små på tværs af indkomster. Fra 2020 har inflationen været omkring 3 procentpoint højere i bunden af indkomstfordelingen end i toppen. Det er drevet af store prisstigninger på energi og fødevarer, som udgør en større del af forbruget hos husholdninger med lav indkomst. (Memo er kun tilgængeligt på engelsk).