Economic Memo giver indblik i det analysearbejde, som Nationalbankens ansatte er i gang med. Economic Memo indeholder fx baggrundsanalyser og metodebeskrivelser. Economic Memo henvender sig primært til dig, der i forvejen har kendskab til økonomiske og finansielle analyser.

Monetære og finansielle tendenser
Nr. 1

Pengepolitisk cashflow-effekt for husholdninger i Danmark og euroområdet

Siden 2022 har Den Europæiske Centralbank og Danmarks Nationalbank hævet de pengepolitiske renter i et historisk hurtigt tempo. Dette memo viser, at gennemslaget til detailrenterne hidtil har været kraftigere i Danmark end i euroområdet. Rentebindingsperioderne er kortere i Danmark, låneomsætningen er større, og danske husholdninger har mere gæld. Cashflow-kanalen ser derfor ud til at være kraftigere i Danmark sammenlignet med euroområdet.Hovedbudskaber

Pengepolitikken har en direkte effekt på husholdningernes disponible indkomst i kraft af sin effekt på renteudgifter og renteindtægter. Derfor er denne pengepolitiske kanal (cashflow-kanalen) et naturligt udgangspunkt for en analyse af transmissionen af pengepolitikken i Danmark. På grund af den danske fastkurspolitik over for euroen er det også interessant at forstå eventuelle forskelle i transmissionen mellem euroområdet og Danmark. Dette memo undersøger én af de kanaler som pengepolitikken virker igennem, og er et første skridt i retning af en sådan forståelse. Memoet bidrager også med en sammenlignende analyse af husholdningernes renteeksponeringer og balancesammensætninger på baggrund af mikrodata fra både Danmark og euroområdet. Det er første gang at dette mikrodata kombineres på tværs af landene.

Hovedfigur:

Store forskelle i nettorentebyrden i Danmark og euroområdet nu og over tid

Anm.:

Nettorentebetalinger som andel af den disponible bruttoindkomst. Modtagne rentebetalinger og renteindtægter er før FISIM-fordeling. Skraverede områder angiver perioder med stigende pengepolitiske renter.

Kilde:

ECB.