Economic Memo giver indblik i det analysearbejde, som Nationalbankens ansatte er i gang med. Economic Memo indeholder fx baggrundsanalyser og metodebeskrivelser. Economic Memo henvender sig primært til dig, der i forvejen har kendskab til økonomiske og finansielle analyser.

Modeller
Nr. 3

Trends og cykler i dansk økonomi

Jeg præsenterer empiriske resultater for bidraget fra tre centrale drivkræfter bag inflationen i Danmark: en inflationstrend, der er forankret af forventninger til fremtidig inflation; konjunkturcyklen i dansk økonomi; og cykliske udsving i energipriser. Alle tre drivkræfter bidrager væsentligt til udviklingen i inflationen og forklarer størstedelen af udsvingene de sidste knap 40 år. Resultaterne beror på en datadrevet trend-cyklusmodel estimeret over perioden fra 1985 til 2023. Konjunkturgabets påvirkning på inflationen manifesterer sig via en aktiv og stabil dansk Phillipskurverelation. I kontekst af dansk økonomi leverer modellen også nye estimater af BNP-, beskæftigelses- og arbejdsløshedsrategab samt et inflationsrelevant aktivitetsgab.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Kendskab til drivkræfterne bag den økonomiske udvikling er et essentielt input i økonomisk-politiske beslutningsprocesser. Dette memo præsenterer en model, der kvantificerer størrelsen af og bidraget fra tre centrale drivkræfter bag udviklingen i inflationen. Modellen giver både en historisk opgørelse, en aktuel beregning og prognoser for udviklingen i inflationen og drivkræfterne bag. Disse indblik giver viden om, hvorvidt og hvordan den økonomiske politik bedst muligt tilrettelægges, herunder for at sikre en stabil prisudvikling.

Hovedfigur

Drivkræfterne bag cykliske udsving i dansk økonomi fra 1985 til 2023

Anm.:

Den sorte linje viser det totale cykliske udsving i hver variabel. Det totale cykliske udsving er summen af udsving i bredt funderede fællescykler (konjunktur og energi) og idiosynkratiske udsving (selvstændige cykler). Det totale cykliske udsving svarer også til forskellen mellem det faktiske niveau for hver variabel og modelestimerede trend(s). For at få det faktiske niveau for en given variabel skal man lægge den totale cyklus sammen med de estimerede trendniveauer.