Economic Memo giver indblik i det analysearbejde, som Nationalbankens ansatte er i gang med. Economic Memo indeholder fx baggrundsanalyser og metodebeskrivelser. Economic Memo henvender sig primært til dig, der i forvejen har kendskab til økonomiske og finansielle analyser.

Valutamarkedet
Nr. 2

Valuta­afdækning og den danske pensions­sektor

Pensionsformuens andel af BNP i Danmark er den højeste blandt OECD-landene. De danske pensionsselskaber investerer mere end halvdelen af landets pensionsformue i udenlandske aktiver, hvilket giver anledning til valutakursrisici, som styres ved hjælp af finansielle instrumenter. Vi belyser afdækningsadfærden i den danske pensionssektor og viser hvordan afdækningen af eksponeringer i dollar og euro afdækkes forskelligt som følge af fastkurspolitikken. Vi etablerer desuden en statistisk og økonomisk signifikant relation mellem udsving i amerikanske aktiekurser og pensionssektorens kronehandel fra rebalancering af valutaafdækningen.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Danmark er en lille, åben økonomi, som fører fastkurspolitik over for euroen for at sikre en lav og stabil prisudvikling. Opretholdelse af fastkurssamarbejdet er et af Nationalbankens hovedmål, og indebærer, at de pengepolitiske instrumenter anvendes til at holde kursen på kroner stabil over for euro. Kronens kurs over for euroen bestemmes af udbuddet af og efterspørgslen efter kroner i forhold til euro. Forståelsen af pensionssektorens valutaafdækning forbedrer forståelsen af kronevalutamarkedet, hvilket er vigtigt i forbindelse med fastkurspolitikken i Danmark.

Hovedfigur

Rebalancering af dollarafdækningen fører til køb og salg af kroner

Anm.:

Kronehandel fra rebalancering af dollarafdækning er det månedlige køb og salg af danske kroner mod dollar, drevet af pensionsselskabernes rebalancering af afdækning af dollareksponeringer. Ændring i værdien af dollaraktiver er den månedlige ændring i markedsværdien af dollaraktiver, eksklusive ændringer i dollarkursen over for den danske krone. Den seneste observation er februar 2024. Vi estimerer, at en stigning (et fald) på 10 pct. i de amerikanske aktiekurser giver et køb (salg) på 28 mia. kr. fra rebalancering af dollarafdækningen, alt andet lige.

Kilde:

Danmarks Nationalbank.