Nyt kan være en nyhedsartikel i sig selv eller er en appetitvækker, der giver et hurtigt indblik i en af Nationalbankens længere publikationer. Serien er for dig, der har brug for et let overblik og godt kan lide en tydelig vinkling.

Nationalbankens bygning

Skøn for renovering af Havnegade 5 stiger

Overslaget på, hvor meget det kommer til at koste at restaurere og renovere Nationalbankens bygning på Havnegade 5, er vokset i forhold til, hvad bankens rådgivere tidligere har vurderet. Samtidig er tilbageflytningen udskudt fra 2028 til 2029.Totalrenoveringen af Nationalbankens bygning i Havnegade i København, hvor der bl.a. skal fjernes asbest og PCB, brandsikres, skiftes marmor og glas på facaden og udskiftes tekniske installationer, vil ifølge et nyt skøn fra bankens rådgivere løbe op i omkring 2,8 mia. kr.

Samtidig udskydes datoen, for at Danmarks Nationalbank kan flytte tilbage i sin egen bygning fra den midlertidige adresse på Langelinie Allé, med ét år fra 2028 til 2029.

I 2022 lød skønnet på 1,9 mia. kr., men et opdateret overslag over anlægsarbejdet fra Nationalbankens rådgivere lyder nu på knap 2,8 mia. kr. Stigningen skyldes, at der er kommet klarhed over, hvordan de forskellige renoveringsopgaver skal løses. Herudover er der de seneste år sket markante prisstigninger på byggeri, som bidrager til det højere skøn.

”Nationalbanken ejer bygningen på Havnegade 5. Bygningen er fredet, slidt og bygget med miljøskadelige stoffer som PCB og asbest. Som ejer og arbejdsgiver er vi forpligtiget til at renovere den, så den igen kan bruges som arbejdsplads,” siger underdirektør Lone Mortensen.

Siden september 2021 har totalrådgivergruppen EKJ og Rørbæk Møller Arkitekter arbejdet tæt sammen med Nationalbanken for at planlægge og projektere restaureringen og renoveringen. Siden 2022 har omfanget af projektet ligget fast, men de forventede udgifter er vokset med 850 mio. kr. i forbindelse med projekteringen, som bl.a. har omfattet pilotprojekter og analyse af de eksisterende installationer og trange pladsforhold.

Nationalbankens rådgivere har afdækket, hvordan man restaurerer og genopretter de løsninger, som Arne Jacobsen skabte i sit pionerbyggeri, og gør dem mere langtidsholdbare, end de var, da bygningen stod færdig for 45 år siden.

Nationalbankens hovedsæde blev fredet i 2009 og var på det tidspunkt Danmarks yngste fredede bygning.

”Fredningen gør projektet mere komplekst, men selv hvis Havnegade 5 ikke var fredet, trænger bygningen til en gennemgribende renovering, og vi har et ansvar for at sikre, at bygningen er i forsvarlig stand,” siger Lone Mortensen

Mange af løsningerne har fungeret gennem årene, men nu skal en stor del af bygningen gennemgribende renoveres, for at den er funktionsdygtig. For eksempel er den største enkeltpost udskiftning af nedslidte tekniske installationer, og dele af bygningen indeholder stoffer som asbest og PCB, som skal fjernes, før bygningen igen kan bruges som arbejdsplads. Derudover skal bygningen brandsikres, så den sikkerhedsmæssigt lever op til nutidens krav.

Byggeriets tre delprojekter vil løbende blive udbudt frem mod 2026, og først herefter vil prisen ligge nogenlunde fast.

Anlægsoverslaget på knap 2,8 mia. kr. er ekskl. moms. I henhold til standarder for bygherrer er der i det samlede overslag afsat risikopuljer og puljer til uforudsete omkostninger.

Derfor er skønnet steget

  • Langt mere omkostningstung PCB-sanering end antaget
  • Mere kompliceret at de- og genmontere bygningsdele
  • Udskiftning af installationer under begrænsede pladsforhold
  • Flere tekniske installationer skal skiftes
  • Pilotprojekt har vist større omfang af betonskader på de udvendige facader
  • Behov for eksternt depot til nedtagne bygningsdele
  • Højere forventet pris på etablering af jordankre
  • Generelle pris- og lønstigninger i byggeriet.