Øvrige publikationer kan fx være bøger, kvartalsoversigter, årsberetninger og økonomiske oversigter fra ECB, ph.d.-afhandlinger og Nationalbankens politikker.

Betalinger

Betalings­rådet: Status på kortbetalings­beredskabet i Danmark

Danskerne betaler primært digitalt. Betalingsinfrastrukturen i Danmark er sikker og robust, men det er dog stadig vigtigt at have et betalingsberedskab, hvis ikke det er muligt at betale for basale fornødenheder i butikker som normalt. Derfor arbejder Betalingsrådet sammen med andre relevante aktører på at sikre et samfundsdækkende betalingsberedskab med betalingskort i Danmark. Denne rapport giver en status på arbejdet.