Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Om Nationalbanken
Nr. 3

Årsrappport 2023

Nationalbanken havde i 2023 et overskud på 10.575 mio. kr. mod et underskud på 8.464 mio. kr. i 2022. Resultatet for 2023 afspejler, at markedsudviklingen over en bred kam har bidraget til et positivt afkast på Nationalbankens finansielle portefølje.


Hovedbudskaber