Klima

Rapporter er tilbagevendende beretninger om Nationalbankens arbejdsområder og virksomhed. Her finder du bl.a. Nationalbankens årsrapport. Rapporter er for dig, der har brug for en status og opdatering på den forgangne periode.

Klimarapportering
Nr. 2

Rapportering af klimaaftryk for de finansielle porteføljer: Baggrund og metode

Nationalbanken rapporterer klimaaftrykket for valutareserven samt for beholdningen af indenlandske realkreditobligationer. Dette dokument beskriver baggrund og metode ved rapporteringen.Hovedbudskaber

Hvorfor er det vigtigt?

Nationalbanken ønsker med rapporteringen at bidrage til mere gennemsigtighed om finansielle beholdningers klimaaftryk på linje med ECB og andre nationale centralbanker.