Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Boligfinansiering
Nr. 203

Describing Interest-Only Mortgage Borrowers’ Savings and Spending using Danish Register Data

Afdragsfrie boliglån var populære inden finanskrisen i 2007-2008 i fx USA og Storbritannien og er fortsat udbredte i nogle lande, herunder Nederlandene, Sverige og Danmark. Vi bruger danske registerdata, der indeholder alle realkreditlån optaget mellem 2010 og 2019, til at sammenligne opsparing og forbrug blandt boligejere med afdragsfrihed og boligejere uden afdragsfrihed, hvor vi udnytter optagelsesåret for hvert lån i et eventstudie. Betinget på tidsspecifikke samt individuelle, tidsinvariante effekter viser vi, at boligejere over 50 år øgede forbruget i forbindelse med optagelsen af et afdragsfrit lån, mens boligejere under 50 år primært accelererede afdrag på gæld i pengeinstitutter.