Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Forbrug
Nr. 200

Financial Frictions: Micro vs. Macro Volatility

Danske data viser, at forhøjede kreditspænd reducerer gældsramte husholdningers forbrug, hvilket medfører en kontracyklisk marginal forbrugstilbøjelighed. Vi udvikler en HANK-model, som inkorporerer bankfinansiering for både virksomheder og husholdninger. Vi mener, at bankregulering, selvom den stabiliserer på aggregeret niveau, kan fremkalde volatilitet på husholdningsniveau.C11, D12, D31, E32, E52, G51