Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Inflation og prisudvikling
Nr. 204

Inflation Preferences

Vi dokumenterer nye undersøgelsesbaserede fakta om foretrukne langsigtede inflationsrater blandt de amerikanske forbrugere. Forbrugerne foretrækker i gennemsnit en årlig inflation på 0,20 %, og det ligger langt under Federal Reserves mål på 2 %. Inflationspræferencer hænger ikke kun sammen med demografiske og socioøkonomiske karakteristika, men også med økonomisk ræsonnement. Et randomiseret kontrolforsøg afslører, at to fortællinger baseret på økonomiske modeller – der beskriver, hvordan inflationen sænker den reelle værdi af lønninger og pengebeholdninger – påvirker inflationspræferencerne. Mens vores resultater kan fortælle om udformningen af centralbankens kommunikation om inflationsmål, rejser de også spørgsmål om tilpasningen mellem den slags mål og forbrugernes præferencer.