Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Rich and Responsible: Is ESG a Luxury Good?

Vi undersøger, om investorer opfatter ansvarlige investeringer (dvs. investeringer i aktiver med miljømæssige eller sociale fordele) som et luksusgode. Vi udforsker uventede formuer i form af arv fra forældres død for at opnå troværdig ekstern variation i formuen. Vi viser, at ændringer i formuer øger sandsynligheden for at eje ansvarlige investeringsfonde og grønne aktier. Vores resultater indikerer, at både udbudsfaktorer (fx. bankrådgivning) og efterspørgselsfaktorer (fx. præferencer) spiller en rolle i at ændre allokeringerne mod de ansvarlige investeringer. Især arvemodtagere, der tidligere har doneret til velgørenhed, udviser en stærkere reaktion, hvilket understreger indflydelsen af den følelsesmæssige effekt på porteføljedannelsen.