Klima

Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Pengepolitik
Nr. 197

Working Paper: Big News: Climate Change and the Business Cycle

Nyheder – forventede ændringer i en økonomis fundamentale faktorer – driver konjunkturerne. Klimaforandringer er ”big news”: De vil ændre økonomien grundlæggende, men den fulde effekt vil tage tid. For bedre at forstå transmissionen af nyheder fokuserer dette arbejdspapir på forventninger til klimaforandringer. Vi undersøger først den forventede økonomiske effekt af klimaforandringer blandt et repræsentativt udsnit af amerikanske forbrugere. Vi finder, at omkostningsfyldte naturkatastrofer er fremtrædende i forbrugernes bevidsthed om klimaforandringer. Vi kalibrerer dernæst en nykeynesiansk model med sjældne naturkatastrofer til undersøgelsens resultater og finder, at ændringer i forventninger til klimaforandringer fungerer som ugunstige efterspørgselsstød.