Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Inflation og prisudvikling
Nr. 199

Working Paper: Greater than the sum of its parts: aggregate vs aggregated inflation expectations

Denne artikel præsenterer et nyt mål for forbrugernes inflationsforventninger: Vi indhenter og kombinerer inflationsprognoser på tværs af kategorier inden for personlige forbrugsudgifter med henblik på at etablere et aggregeret mål for inflationsforventninger. Vores data er baseret på knap 60.000 respondenters udsagn og omhandler det tidlige lavinflationsmiljø under covid-pandemien og inflationsbølgen i 2021. Inflationsforventninger, der udledes på konventionel vis, overstiger konsekvent aggregerede mål, der er konstrueret med plausible vægtningssystemer. Der er mindre uenighed og volatilitet i aggregerede mål, og de er bedre til at forudsige forbrugernes forbrugsplaner. Aggregerede måls relative informationsværdi stiger, i takt med at forskellen mellem konventionelle og aggregerede inflationsforventninger på individniveau øges. Vores resultater udstikker en ny kurs for måling af inflationsforventninger.