Working Paper præsenterer forskningsarbejde fra både ansatte i Nationalbanken og vores samarbejdspartnere. Working Paper henvender sig primært til dig, som er fagpersoner, og til dig med interesse for forskning inden for centralbankvirksomhed samt økonomi og finans i bredere forstand.

Dansk økonomi
Nr. 198

Working Paper: Monetary policy transmission in Denmark

Kontraktiv pengepolitik hos Den Europæiske Centralbank reducerer aktivitet og inflation signifikant i Danmark. Vi dokumenterer dette ved at præsentere estimater for transmissionen af pengepolitiske stød baseret på højfrekvente ændringer i aktivpriser tæt på annonceringer af pengepolitiske tiltag.