Realtidsmodellen


Abstract icon Realtidsmodellen benytter et stort datasæt med mange forskellige nøgletal og realtidsindikatorer. Modellen er en dynamisk faktormodel som er lineær i parametrene.

Modellen er baseret på en model udviklet i New York Federal Reserve, der er en del af det amerikanske centralbanksystem.