Realtidsmodellen


Abstract icon Realtidsmodellen benytter et stort datasæt med mange forskellige nøgletal og realtidsindikatorer. Modellen er en dynamisk faktormodel som er lineær i parametrene.

Modellen er baseret på en model udviklet i New York Federal Reserve, der er en del af det amerikanske centralbanksystem. 

I figuren og tabellen nedenfor kan du løbende se, hvordan modellens estimater opdateres med nye nøgletal.

 

 

Note: Realtidsindikatorer afspejler information fra højfrekvente indikatorer. En negativ værdi kan afspejle to ting: 1) Modellen har allerede taget højde for en del af den positive information, som ugens nøgletal har bidraget med, igennem realtidsindikatorerne. 2) Realtidsindikatorerne peger på yderligere nedgang. Omvendt for en positiv værdi.