Vendepunktsmodellen


Abstract icon Vendepunktsmodellen bygger på få centrale, nøgletal som er ledende for konjunkturudviklingen. Modellen er ikke-lineær i parametrene og giver en fordeling af, hvor sandsynligt forskellige udfald er.

​Vendepunktsmodellen er løbende under udvikling i samarbejde med Den Europæiske Centralbank, ECB, hvor den hjælper med hurtigere at kunne identificere potentielle vendepunkter i den økonomiske udvikling.