Tema om


Her finder du korte beskrivelser og analyser af aktuelle temaer, som er relevante for dansk økonomi. Temartiklerne giver en overordnet introduktion til temaet og linker til artikler og publikationer, hvor du kan læse mere. Temartiklerne opdateres ikke løbende, så data og konklusioner er et udtryk for hvordan situationen var, da artiklen blev offentliggjort.