Økonomisk-politisk usikkerhed


Abstract icon Nationalbanken har med hjælp fra Dagbladet Børsens artikelarkiv udarbejdet et usikkerhedsindeks for dansk økonomi. Indekset er baseret på samtlige avisartikler udgivet af Børsen siden år 2000. Nationalbanken offentliggør indekset hvert måned.
Økonomisk teori tilsiger, at usikkerhed kan have stor betydning for økonomisk aktivitet, men usikkerhed er ofte svært at måle. Derfor har Nationalbanken med hjælp fra Dagbladet Børsen udviklet et indeks for graden af økonomisk-politik usikkerhed i Danmark. 
 
Nationalbankens økonomer benytter en række statistiske værktøjer til at vurdere indholdet i artikler fra Børsen siden år 2000. Først vurderes det hvor relevant en artikel er i forhold til vurdering af økonomien. Derefter undersøges det hvor meget artiklen benytter udvalgte ord eller vendinger, som vurderes at relatere sig til usikkerhed. Ved at opgøre dette over tid er det muligt at skabe et indeks for graden af usikkerhed i dansk økonomi.