Omveksling af danske kontanter i udlandet

Danske kontanter kan ikke veksles i de fleste lande, og det anbefales derfor, at man ikke medbringer danske kontanter til udlandet.


Danske kontanter kan ikke veksles i de fleste lande. Det skyldes, at de danske kommercielle banker er blevet mere tilbageholdende med at modtage danske kontanter fra udenlandske banker.

De danske banker vurderer, at de ikke kan betrygges tilstrækkeligt i forhold til deres forpligtelser efter hvidvaskreglerne. Det har medført, at de fleste udenlandske banker og vekselbureauer nu er stoppet med at modtage danske kontanter i udlandet.

Problemstillingen er ikke specifik for bestemte lande eller områder. Der er tale om en bred begrænsning i mulighederne for at veksle danske kontanter i udlandet. Der er ikke sket ændringer i den gældende lovgivning eller krav fra myndighedernes side.

Nationalbanken anbefaler derfor, at man ikke medbringer danske kontanter til udlandet. I stedet bør man overveje at veksle til udenlandske valutaer før afrejse eller medbringe et betalingskort, der virker i udlandet. Danske kontanter er fuldt ud gyldigt betalingsmiddel i Danmark.

Omveksling af kontanter i udlandet er en kommerciel forretning. Nationalbanken er udsteder af sedler og mønter, men det er de private aktører, der står for den direkte borger- og virksomhedsvendte håndtering af kontanter. Det gør sig især gældende på de internationale markeder, hvor det er de kommercielle parter, der håndterer omveksling og håndtering af kontanter.