Regler for gengivelse af pengesedler og mønter

Du skal altid tænke dig om en ekstra gang, hvis du ønsker at gengive sedler eller mønter, da det er strafbart at efterligne og/eller kopiere penge, så de kan forveksles med ægte penge.


Nationalbanken får ofte henvendelser fra firmaer og privatpersoner, der ønsker at gengive pengesedler og mønter. Du skal altid nøje overveje enhver gengivelse af penge, og Nationalbankens ophavsret til sedlerne og mønternes design skal respekteres.

Nationalbanken kan ikke på forhånd godkende projekter eller illustrationer.

Det er strafbart at efterligne og/eller kopiere penge, så de kan forveksles med ægte penge. Nationalbanken har fastsat nogle retningslinjer. Det er op til den enkelte person eller den enkelte virksomhed at sikre, at loven ikke overtrædes.

Relevante love og regler

  • Straffelovens regler om pengefalsk

  • Ophavsretslovens regler om beskyttelse af kunstneriske værker, herunder designet på pengesedler og mønter

  • Markedsføringslovens regler om god markedsføringsskik.

Nationalbankens retningslinjer

I forlængelse af ovenstående love og regler har Nationalbanken udarbejdet nedenstående retningslinjer om penge som illustration i reklamer, publikationer og lignende. Det er altid op til den enkelte person eller den enkelte virksomhed, der ønsker at anvende pengesedler og mønter som illustration, at sikre, at gældende love og regler er overholdt, og at illustrationer ikke kan forveksles med ægte penge.

Nationalbankens retningslinjer for gengivelse af pengesedler

  • En pengeseddel må gengives elektronisk i en opløsning på højst 200 pixels i højden, målt når sedlen er i naturlig størrelse 1:1.

  • En pengeseddel må gengives på tryk, når gengivelsen er større end 140 pct. eller mindre end 70 pct. af både længden og højden af pengesedlen.

  • I naturlig størrelse må højst 1/3 af pengesedlen gengives på tryk.

  • Detaljer og dele af designet på en pengeseddel må ikke gengives uafhængigt af resten af sedlen. 

Nationalbankens retningslinjer for gengivelse af mønter

Modsat pengesedler er der ikke særlige retningslinjer for gengivelse af mønter, så længe mønterne ikke gengives på eller i materialer, der kan forveksles med ægte mønter.

Detaljer og dele af designet på en mønt må heller ikke gengives uafhængigt af resten af mønten. Ved gengivelse af mønter skal du endvidere være opmærksom på, at du ikke må gengive statssymboler eller portrættet af Dronningen uden tilladelse fra henholdsvis Rigsarkivet og hoffet.