Særlige møntserier

Nationalbanken har gennem tiden udsendt de såkaldte temamønter og erindringsmønter, der har det til fælles, at det er danske mønter med et særligt motiv. Temamønterne er blevet udsendt i perioden 2002-2013 og har fælles temaer, fx videnskabsteorier eller tårne. Erindringsmønterne udgives bl.a. ved særlige begivenheder i Kongehuset. Det kan fx være tronskifte, regeringsjubilæum eller bryllup. Alle tema- og erindringsmønter er lovligt betalingsmiddel og kan indløses i Nationalbanken til den pålydende værdi.


Erindringsmønter

Der er tradition for, at Nationalbanken udgiver erindringsmønter ved særlige begivenheder i Kongehuset. Erindringsmønter har ligesom almindelige 10- og 20-krone-mønter et portræt af regenten på forsiden. Forskellen fra de almindelige mønter består i, at der på erindringsmønterne er tale om et portræt, der er udarbejdet særligt til lejligheden. Erindringsmønterne udgives fx ved tronskifte, regeringsjubilæum, bryllup, sølv- og guldbryllup og runde fødselsdage.

14. januar 2022: Dronningens 50-års regeringsjubilæum

I anledning af H.M. Dronningens 50-års regeringsjubilæum den 14. januar 2022 blev der udgivet en 500-krone-sølvmønt og en 20-krone-cirkulationsmønt.

Det særlige portræt af Dronningen, som er udarbejdet til lejligheden, viser hende i profil i et moderne og minimalistisk udtryk. Det er inspireret af papirklip og understreger hendes ikoniske status. Portrættet er udført af billedhugger Kathrine Moseholm.

Omdrejningspunktet i bagsidens motiv er et organisk mønster skabt af tallet 50 som symbol på fejringen af 50-års regeringsjubilæet. Mønsteret skaber referencer til Amalienborgs fire palæer og Amalienborg Slotsplads. Dronningens monogram omkranses i midten af mønsteret i en stram komposition. Tekster er placeret i Slotspladsens akser. Bagsiden er designet af Nationalbankens grafiske designer Jeanette Skov Jensen.

Det særlige portræt af Dronningen, som er udarbejdet til lejligheden, viser hende i profil i et moderne og minimalistisk udtryk. Det er inspireret af papirklip og understreger hendes ikoniske status. Portrættet er udført af billedhugger Kathrine Moseholm.

Omdrejningspunktet i bagsidens motiv er et organisk mønster skabt af tallet 50 som symbol på fejringen af 50-års regeringsjubilæet. Mønsteret skaber referencer til Amalienborgs fire palæer og Amalienborg Slotsplads. Dronningens monogram omkranses i midten af mønsteret i en stram komposition. Tekster er placeret i Slotspladsens akser. Bagsiden er designet af Nationalbankens grafiske designer Jeanette Skov Jensen.

Tekniske specifikationer

500-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser et portræt af Dronningen i profil vendt mod højre. Portrættet er udført af billedhugger Lis Nogel. Langs randen står der "Margrethe II Danmarks Dronning" i en ring. Derudover ses et hjerte, som er Den Kgl. Mønts mærke.

Bagsidemotivet er bygget op af symboler for Dronningens valgsprog og refererer til Dronningens kunstneriske virke: et hjerte omkranset af 12 sakse, som danner en cirkel. Valgsproget gengives i hjertet, der symboliserer "folkets kærlighed", og i cirklen, der symboliserer "Danmarks styrke". Af saksenes ben kommer der M’er – for Margrethe – til syne, og cirklen leder tankerne hen på mennesker, der står sammen. Bagsiden er designet af grafisk designer Jeanette Skov Jensen.

Tekniske specifikationer

500-krone-sølvmønt 
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

På erindringsmønten er et portræt af regentparret, der viser Dronningen og Prinsen i trekvart-vendt profil vendt mod hinanden. Langs randen er en ring, hvor der står: H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsen. Tituleringerne er adskilt af et hjerte, Den Kgl. Mønts mærke. Bagsidemotivet er Dronningen og prinsens fælles monogram. Foroven står de to årstal og datoen for guldbrylluppet. Under monogrammet er møntmærkehjertet, der samtidig symboliserer kærligheden. Medaljør Henrik Wiberg har udført portrættet og gengivet fællesmonogrammet.

Tekniske specifikationer

500-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt 
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

På møntens forside vises Dronningen uden diadem og smykker, hvilket giver portrættet en privat karakter. Nationalbankens medaljør Henrik Wiberg, som har modelleret forsidemotivet, har valgt at vise Dronningen i trekvart-vendt profil. Bagsidemotivet er inspireret af Dronningens kunstneriske udtryk med udgangspunkt i Dronningens motiver fra det danske land. Som et ekstra lag vises Dronningens personlige signatur. Bagsidemotivet er designet af grafisk designer Jeanette Skov Jensen. 

Tekniske specifikationer

500-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

På forsiden vises en portrætbuste af Dronningen, gengivet i officiel funktion som ordensherre for de to kongelige ridderordner, Elefantordenen og Dannebrogordenen. Portrætbusten er udformet af billedhugger Karin Lorentzen. På bagsiden vises heraldikeren Ronny Andersens viderebearbejdning af Dronningens idéoplæg til en heraldisk komposition, der indeholder figurer fra det kongelige våben. I motivet indgår således Danmarks tre løver og ni søblade (hjerter), Færøernes vædder og Grønlands bjørn som udtryk for de tre rigsdele. Kompositionen er omgivet af bølgelinjer, som skal symbolisere havet, der forbinder rigets dele.

Tekniske specifikationer

3000-krone-guldmønt
Legering: 900 ‰ Au, 50 ‰ Ag, 50 ‰ Cu
Diameter: 22,0 mm
Vægt: 8,65,1 g
Rand: Glat

500-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser et portræt af Dronningen i højrevendt profil. Portrættet er udformet af billedhugger Lis Nogel. På bagsiden har kongelig våbenmaler Ronny Andersen tegnet det kongelige våben, som i baggrunden er omgivet af margueritter.

Tekniske specifikationer

1000-krone-guldmønt
Legering: 900 ‰ Au, 50 ‰ Ag, 50 ‰ Cu
Diameter: 22,0 mm
Vægt: 8,65 g
Rand: Glat

500-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser Dronningens portræt i højrevendt profil. På bagsiden ses Kronprins Frederik og frk. Mary Elizabeth Donaldsons dobbeltportræt i højrevendt profil. Dobbeltportrættet omkranses af en ring. Portrætterne er udarbejdet af billedhugger Karin Lorentzen.

Tekniske specifikationer

200-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser Dronningens portræt i højrevendt profil. Bag Dronningen anes en stiliseret marguerit. Portrættet er placeret i en lille hulning i mønten, så relieffet fremstår særlig højt. På bagsiden ses øverst en krone, hvorunder der er drysset ni margueritter samt årene 1940 og 2000. Udformningen af kronen blev anvendt på ½-, 1- og 2-kronerne i perioden 1924-41. For- og bagsiden er udformet af billedhugger Mogens Møller.

Tekniske specifikationer

200-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser Dronningens portræt i hel figur med lang kjole og elefantordenskæde. Traditionelt er det Dronningens portræt, der vises på mønter. Denne særlige forside er inspireret af mønter udsendt under Christian 4., der viser kongen stående med scepter og krone.

På bagsiden vises det danske rigsvåben. 20-kronen har et lille rigsvåben – også kaldet statsvåbenet. Det lille rigsvåben er et skjold med tre kronede løver og ni hjerter. På skjoldet hviler kongekronen. 200-kronen har det store rigsvåben – kaldet det kongelige våben. I det store rigsvåben er skjoldet opdelt i fire felter af et Dannebrogskors. To felter er ens og viser som det lille rigsvåben Danmarks tre løver og ni hjerter. Et felt viser Sønderjyllands to løver, og et felt er opdelt i tre mindre felter, der viser Færøernes vædder, Grønlands bjørn og tre kroner (der symboliserer Kalmarunionen). I midten er der et felt med de oldenborgske bjælker. På skjoldet hviler kongekronen. For- og bagsiden er udformet af daværende medaljør på Den Kgl. Mønt Jan Petersen.

Tekniske specifikationer

200-krone-sølvmønt 
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser Dronningens portræt i højrevendt profil. Bagsiden viser en 3-fløjet slotsbygning, inspireret af Schackenborg, omgivet af to træer. I forgrunden er der blade og et springvand. På 200-kronen er de to nuller sammenstillet, så de får form af et kinesisk lykkesymbol. For- og bagsiden er udformet af daværende medaljør på Den Kgl. Mønt Jan Petersen.

Tekniske specifikationer

200-krone-sølvmønt 
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Mønten adskiller sig fra de øvrige erindringsmønter ved ikke at markere en særlig begivenhed i Kongehuset, men derimod prægningen af den første officielle danske mønt.

Forsiden viser Dronningens portræt i venstrevendt profil. Langs randen til venstre står der ”Dronning Margrethe II”, og til højre står der ”Danmark”. Bagsiden viser en middelalderkrone med et kors. Dette motiv var almindeligt på danske mønter, der udsendtes i den senere del af middelalderen, hvor mønterne ofte bar symboler for kongemagten og kirken. For- og bagside er udformet af daværende medaljør på Den Kgl. Mønt Jan Petersen.

Tekniske specifikationer

200-krone-sølvmønt 
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Riflet

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser til højre Dronningens portrætbuste i venstrevendt profil. Til venstre ses Prins Henriks portræt i højrevendt profil.

Bagsiden viser et hus med æresport og på spidsen af taget en krone. Over døren ses et hjerte med tallet 25. Til venstre for husets tag ses en sol og til højre en halvmåne og to stjerner. Møntens noget utraditionelle bagside er inspireret af danske kolonihavehuse, hvoraf nogle er udviklet til flotte små miniatureslotte. Det skulle give associationer til noget typisk dansk – og gerne også et typisk dansk sølvbryllup. For- og bagside er udformet af daværende medaljør på Den Kgl. Mønt Jan Petersen.

Tekniske specifikationer

200-krone-sølvmønt
Legering: 999 ‰ Ag
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Forsiden viser Dronningens portrætbuste i højrevendt profil. Bagsiden viser øverst en krone og herunder en marguerit. For- og bagside er udformet af daværende medaljør på Den Kgl. Mønt Jan Petersen.

Tekniske specifikationer

200-krone-sølvmønt 
Legering: 800 ‰ Ag, 200 ‰ Cu
Diameter: 38 mm
Vægt: 31,1 g
Rand: Glat

20-krone-cirkulationsmønt
Legering: 92Cu, 6Al, 2Ni
Diameter: 27 mm
Vægt: 9,3 g
Rand: Afbrudt rifling

Temamønter

Temamønterne er blevet udsendt af Nationalbanken siden 2002. 20-krone-mønterne har haft tårne (2002-2007), skibe (2007-2012) og videnskabsteorier (2013) som temaer, mens H.C. Andersens eventyr (2005-2007) og motiver fra polarområderne (2007-2009) har prydet 10-kronerne. Forsiden på alle temamønterne har et portræt af Dronningen.

Som samlerudgaver blev mønterne med videnskabsteorier også udsendt i sølv, ligesom eventyr- og polarmønterne blev udsendt som samlerudgaver i sølv og guld. Temamønterne er også udsendt som cirkulationsmønter helt på linje med de almindelige 10- og 20-krone-mønter.

Tårnmønter

Nationalbanken udsendte i december 2002 den første af i alt ti mønter i serien med tårnmønter. Tårne er valgt som tema, fordi de repræsenterer nationale og historiske symboler. På alle tårnmønterne ses på forsiden et portræt af Dronningen udarbejdet af billedhugger og professor Mogens Møller. Portrættet er det samme, som kendes fra de almindelige 10- og 20-krone-mønter.

Eventyrmønter 

Nationalbanken påbegyndte i 2005 en serie af 10-krone-temamønter med motiver fra H.C. Andersens eventyr. Der blev i alt udsendt fem eventyrmønter, hvoraf den sidste blev udsendt i 2007. Foruden den almindelige 10-krone-mønt i aluminiumsbronze udkom alle eventyrmønterne i en guld- og en sølvudgave. På alle eventyrmønternes forside ses Dronningens portræt i profil. Portrættet er udformet af billedhugger og professor Mogens Møller.

Polarmønter

Nationalbanken udsendte tre temamønter med motiver fra polarområderne i anledning af Det Internationale Polarår 2007-2009 for videnskabelig forskning i Arktis og Antarktis.

Polarmønterne blev udsendt i tre forskellige udgaver – en almindelig 10-krone-mønt, en 100-krone-sølvmønt og en 1000-krone-guldmønt.

Guldmønterne er fremstillet af grønlandsk guld, som er udvundet fra guldminen Nalunaq ved Nanortalik i det sydlige Grønland. Det var første gang, at der blev fremstillet en mønt i grønlandsk guld. At der alene blev anvendt grønlandsk guld kommer til udtryk i omskriften på guldmønterne, hvor der indgår en lille isbjørn, der af en række smykkekunstnere anvendes som symbol for netop grønlandsk guld. På alle polarmønternes forside ses Dronningens portræt i profil. Portrættet er udformet af billedhugger og professor Mogens Møller og er det samme, som kendes fra de almindelige 10- og 20-krone-mønter.

Skibsmønter

Serien med skibsmønter er på i alt tolv mønter med motiver af forskellige skibstyper, der er valgt, så de dækker en så bred del af dansk søfartshistorie som muligt. Skibsmønterne repræsenterer Danmark som søfartsnation i hele verden. Den første udkom i april 2007, og den sidste mønt i serien udkom i december 2012.

Videnskabsmønter

I anledning af 100-året for udgivelsen af Niels Bohrs atomteori udsendte Nationalbanken den 7. oktober 2013 en temamøntserie med motiver af videnskabelige teorier udarbejdet af danske videnskabsmænd. De fire mønter i temaserien, som udkom samtidigt, har motiv af Niels Bohrs atomteori, H.C. Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, Ole Rømers opdagelse af lysets hastighed og Tycho Brahes opdagelse af stjernen Stella Nova.

På forsiden ses det portræt af Dronningen, som blev udarbejdet af billedhugger Lis Nogel i anledning af Dronningens 70-års fødselsdag. Temaserien består af fire forskellige 500-krone-sølvmønter og fire forskellige 20-krone-cirkulationsmønter. 20-krone-mønterne blev fremstillet i en proof-version rettet især mod samlere.