Danskernes betalingsvaner

Når forbrugere køber varer og tjenester i en butik eller på internettet, skal der overføres penge fra forbrugeren til forretningen. Betalingen kan enten foretages med kontanter eller med digitale betalingsløsninger som fx betalingskort, mobiltelefon eller via netbank.


De fleste af danskernes betalinger sker i dag digitalt, og i 2023 blev næsten 9 ud af 10 betalinger i fysiske forretninger foretaget digitalt. Det viste Nationalbankens seneste undersøgelse af borgernes betalingsvaner og -præferencer. Ifølge undersøgelsen er Danmark blandt de mest digitaliserede lande på betalingsområdet. Hver dansker foretager i gennemsnit mere end én kortbetaling om dagen, og vi handler i højere grad på internettet end langt de fleste andre europæere.

Færre kontantbetalinger i samfundet

Brugen af kontanter til betalinger er halveret fra 2017 til 2023 i Danmark. Meget tyder derfor på, at flere danskere fravælger kontanter som betalingsmiddel i butikkerne. Kontanterne forsvinder dog ikke lige med det samme, og de anvendes også til værdiopbevaring og betalinger mellem privatpersoner. 1 ud af 10 betalinger blev foretaget med kontanter i butikkerne i 2023.

Mobilbetalinger er populære i Danmark

Danskerne anvender i stigende grad mobilen, når de foretager køb i butikker, og mere end hver femte betaling i fysisk handel foretages med en mobiltelefon. Det er særligt de såkaldte wallet-betalinger, hvor forbrugernes betalingskort opbevares digitalt, som er blevet populære. Det gælder eksempelvis Apple Pay og Google Pay, der for brugeren i vid udstrækning fungerer på samme måde som kontaktløse kortbetalinger i butikkerne.

Mobilbetalingsløsninger på det danske betalingsmarked

I Danmark blev det muligt for private at betale hinanden med mobiltelefonen, da MobilePay blev lanceret i 2013. Efterfølgende introducerede MobilePay løsninger til betalinger i både fysisk handel og internethandel og har i dag mere end 4,4 mio. brugere i Danmark.

Den store udbredelse af MobilePay blandt danskerne skyldes i høj grad, at det i 2014 blev muligt i Danmark at foretage straksoverførsler og dermed overføre penge med det samme, døgnet rundt alle årets dage. Systemet bag straksoverførslerne blev gennemført som led i en modernisering af den danske betalingsinfrastruktur i et samarbejde mellem den finansielle sektor i Danmark og Nationalbanken.

Siden 2017 er flere mobilbetalingsløsninger blevet introduceret i Danmark til betalinger i butikkerne og på internettet. Det gælder bl.a. Apple Pay, som blev lanceret i 2017, efterfulgt af Google Pay i 2018 og Samsung Pay i 2022.

Ud over de ovennævnte betalingsløsninger er såkaldte supermarked-apps også blevet mere udbredt i Danmark. Supermarked-apps er i udgangspunktet baseret på forbrugernes eksisterende betalingskort, som opbevares digitalt i en app til betalinger i et bestemt supermarked.

Danskerne er blevet hurtigere til at tilegne sig nye betalingsmuligheder, når de bliver tilgængelige.

Anm.:

Figuren viser, hvor lang tid det har taget at nå 3 mio. brugere for nye løsninger.

Nationalbankens undersøgelse af borgernes betalingsvaner og -præferencer

Nationalbanken undersøger hvert andet år borgernes betalingsvaner, herunder deres brug af mobilbetalinger, betalingskort og kontanter.

Udvalgte borgere udfylder en betalingsdagbog med deres betalinger og giver for hver betaling en række oplysninger, herunder betalingsform og lokation, fx betaling med kontanter i fysisk handel eller kortbetaling på internettet.

I tillæg til betalingsdagbogen besvarer respondenterne en række spørgsmål om betalingspræferencer, kontanter m.v., fx om deres foretrukne betalingsløsninger i fysisk handel og på internettet.

Dyk ned i de seneste data på betalingsområdet

Siden 2014 har borgere i Danmark kunnet anvende straksbetalinger og dermed overføre penge med det samme, døgnet rundt alle årets dage. Alene siden 2016 er antallet af straksbetalinger mangedoblet, hvilket i høj grad skyldes udbredt popularitet blandt de danske forbrugere.

 

 

Mangedobling i brugen af straksbetalinger de seneste år

Det samlede misbrug med betalingskort er reduceret betydeligt, siden Nationalbanken første gang offentliggjorde statistik på området. I 2022 udgjorde det samlede kortmisbrug mindre end 0,3 promille af den samlede kortomsætning. Det svarer til, at der i gennemsnit skete misbrug for mindre end 300 kr. for hver million kroner.

Læs Nationalbankens analyse om svindel og misbrug med digitale betalinger i Danmark fra april 2024.

 

 

Misbrug med betalingskort er på et lavt, men stigende niveau

Selvom antallet af kontantbetalinger er dalende i Danmark, så er der ikke altid sammenhæng mellem kontanter i omløb og brugen af kontanter til betalinger. Nationalbanken har i forbindelse med den seneste analyse fra november 2023 sat fokus på kontanters rolle i et samfund med lavt brug af kontanter.

Samlet seddel- og møntomløb i Danmark

Anm.:

Den stiplede linje angiver datoen for offentliggørelse af nye tiltag på kontantområdet.

Nationalbanken offentliggør hver måned de seneste omløbstal. Tallene kan findes i Nationalbankens statistikbank.