Regler for ind- og udlevering via kontantdepoter

Pengeinstitutterne kan indlevere og få udleveret kontanter via kontantdepoter og Nationalbanken. Reglerne for kontantdepoter og indlevering af kontanter er beskrevet her. Vær opmærksom på, at siden beskriver regler for pengeinstitutter – ikke for borgere.


Det grundlæggende regelsæt

Reglerne for seddel- og mønttransaktioner, modtagelseskontrol etc. er beskrevet i 'Regler for pengeinstitutters ind- og udlevering af kontanter til og fra kontantdepoter og Nationalbanken'.

Pengeinstitutterne og deres underleverandører udgør tilsammen operatørerne i markedet. Operatørerne skal følge reglerne, når der foretages transaktioner i kontantdepotet og med Nationalbanken.

Operatørerne i markedet skal sikre en ensartet og god seddelkvalitet. Sedler skal kasseres som følge af slid, snavs, krøl, eller revner. Vurderingen foretages af det enkelte pengeinstitut.

Indlevering af sedler til Danmarks Nationalbank

Følgende typer sedler kan ikke indleveres til kontantdepoterne, men skal indleveres direkte til Nationalbanken på følgende måde:

5-, 10- og 20-kronesedler fra 1972-serien eller ældre serier. Færø-sedler samt sedler med tape, clips, nåle, hæfteklammer, mindre mangler m.v.

Sedlerne opsamles til en passende mængde og indsendes separat til Nationalbanken vedlagt indbetalingsbilaget. Tilsvarende gælder for farvede pengesedler, såfremt det er åbenbart, at indfarvningen ikke skyldes farve fra farvepatron til røverisikring. Sedlerne må i øvrigt ikke bære præg af at stamme fra kriminalitet.

Sedlerne indsendes til Nationalbanken med indbetalingsbilag 350134.

Beskadigede sedler

Sedler fra såvel løbende serier som fra ældre serier samt Færø-sedler, hvor der er tvivl om ægtheden og/eller hvor der er tale om væsentlige mangler, indsendes til Nationalbanken. F.eks. kan større dele af sedlen mangle, have været i vaskemaskinen, klippet i kanterne, have været antændt eller udsat for f.eks. kemikalier m.m., så der er tvivl om med hvilket beløb sedlen kan godtgøres (dvs. om arealet af sedlen er over eller under 50 %).

Sedlerne indsendes til Nationalbanken med formular 350044.

Sedler, der var i pengeinstituttets besiddelse ved misfarvningen

Sedler, der for eksempel er blevet farvede som følge af udløsning af farvepatron, mens de var i pengeinstituttets besiddelse, må ikke indgå i en indbetaling sammen med andre sedler. Sedlerne skal være tørre og renset for løst farvestøv. I øvrigt skal sedlerne ved indleveringen være pakket/samlet i sædvanlige standardstørrelser. Farvede sedler, hvor indfarvningen ikke skyldes farve fra farvepatron til røverisikring, og sedlerne ikke stammer fra kriminalitet.

Sedlerne indsendes til Nationalbanken med formular 350135.

Farvede pengesedler

Farvede pengesedler, som antages at stamme fra kriminalitet, indsendes separat vedlagt formularen.

Sedlerne indsendes til Nationalbanken med formular 350135.

2 kopier

Formularerne skal indsendes i 2 kopier til:

Danmarks Nationalbank
Postboks 202
2770 Kastrup

Kontakt

Konkrete spørgsmål vedr. pengeinstitutters ind- og udlevering af kontanter via kontantdepoter og Nationalbanken kan rettes til: