DESTR

Denmark Short-Term Rate (DESTR) er en transaktionsbaseret referencerente baseret på usikrede dag-til-dag-indlånstransaktioner. Nationalbanken beregner renten alle danske bankdage baseret på de konkrete transaktioner, der er foretaget i det danske kronemarked den foregående bankdag. Referencerenter anvendes i en lang række finansielle kontrakter, herunder banklån, realkreditobligationer og renteswaps.


DESTR overblik den 21. juni 2024 / DESTR overview 21. juni 2024

DESTR, pct. p.a. / DESTR, per cent p.a.3,287
Referencedato / Reference date20-06-2024
Omsætning, mio. kr. / Volume, kr. million5.518
Største banks andel af samlet omsætning, pct. / Share of volume by largest active bank, per cent63
Publikationstype / Publication typeStandard
Beregningsmetode / Calculation methodNormal
DESTR Compounded Index (opgjort pr. 21-06-2024) / DESTR Compounded Index (valuedate 21-06-2024)104,79209884

Ansvarsfraskrivelse

Som bruger af DESTR gælder følgende:

Nationalbanken er ikke ansvarlig for fejl eller unøjagtigheder i fastsættelsen af DESTR og DESTR Compounded Index (herefter: "DESTR"), eller for forsinkelser med opdateringen af DESTR.

Nationalbanken er således ikke ansvarlig for brugen af DESTR i finansielle instrumenter, aftaler, handels- eller andre forretningsmæssige aktiviteter eller beslutninger, eller for manglende adgang til at bruge DESTR  i nogle af de nævnte sammenhænge.

Som formidler af DESTR gennem informationssystemer, handelsplatforme eller hjemmesider eller på enhver anden måde gælder følgende:

Nationalbanken er ikke ansvarlig for fejl og unøjagtigheder i forbindelse med formidling og/eller offentliggørelse af DESTR.

Ved formidling og/eller offentliggørelse skal det klart fremgå, at Nationalbanken er administrator af DESTR, og dermed kilden til informationen om DESTR.

DESTR kan anvendes som grunddata for anden information, produkter eller services, og det skal i sådanne tilfælde klart fremgå, hvilken information, der stammer fra Nationalbanken, og hvad der er viderebehandlet af formidleren.

Det er ikke tilladt at indikere nogen form for samarbejde med Nationalbanken ved brug af DESTR i produkter og services overfor tredje parter.