Arbejdsgruppe om short-term reference rate

Danmarks Nationalbank nedsatte i januar 2021 en arbejdsgruppe med deltagelse fra den finansielle sektor med henblik på at støtte lanceringen af DESTR samt overgangen fra Tom/Next-renten til DESTR.


Arbejdsgruppen skal anbefale den fremtidige toneangivende korte referencerente i danske kroner samt forberede en plan for adoptionen af DESTR og for overgangen fra Tom/Next-renten til DESTR.

Deltagerne repræsenterer en bred vifte af aktører på det danske marked. Yderligere deltager Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet som observatører.

Dagsordener og referater fra møder samt andre publikationer vil blive offentliggjort løbende her på hjemmesiden.

Publikationer og milepæle

Endelig anbefaling for overgangen fra Tom/Next til DESTR

På baggrund af høringen om overgangen fra Tom/Next til DESTR fremsætter arbejdsgruppen sin endelige anbefaling for overgangen. Høringen har ikke givet anledning til ændringer af den foreslåede overgang i høringspapiret.

Den endelige anbefaling og referat af høringssvar er kun tilgængelig på engelsk.

Høring om overgangen fra Tom/Next til DESTR

Arbejdsgruppen foreslår følgende overgang fra Tom/Next til DESTR: Når DESTR forventeligt er lanceret senest den 1. april 2022, ændres metodikken for Tom/Next til at blive DESTR plus en spændjustering.

Det beregnede spænd baseres på de historiske daglige forskelle mellem DESTR og Tom/Next observeret fra den 19. marts 2021 til en dato inden lanceringen af DESTR. Der anvendes ikke trimning ved beregningen. Den specifikke slutdato for beregningsperioden besluttes af Danish Financial Benchmark Facility, administratoren af Tom/Next.

Når DESTR er lanceret, og metodikken for Tom/Next er blevet ændret, følger en overgangsperiode, hvor markedsdeltagere skal begynde at handle produkter linket til DESTR fremfor Tom/Next. Det er arbejdsgruppens anbefaling, at overgangsperioden slutter 1. januar 2026, hvor Tom/Next ophører med at eksistere.

Arbejdsgruppen tager hensyn til alle kommentarer modtaget senest den 3. november 2021. Et anonymiseret resumé af kommentarerne og den endelige anbefaling fra arbejdsgruppen vil blive offentliggjort kort tid derefter. Alle bidrag skal indsendes via mail til DESTR@nationalbanken.dk under overskriften "Comments to consultation".

Høringspapiret er kun tilgængeligt på engelsk.

DESTR anbefalet som den foretrukne risikofrie rente i danske kroner

Arbejdsgruppen anbefalede i juni 2021 DESTR som den foretrukne risikofrie referencerente i danske kroner. Arbejdsgruppen vurderer, at DESTR vil være en robust referencerente, der kan fungere som et stærkt og pålideligt anker i den korte ende af rentekurven, forbedre swap- og lånemarkedet samt fungere som både et supplement til og som tilbagefaldsrente for CIBOR. Anbefalingen leverer på den første del af arbejdsgruppens mandat.

Møder i arbejdsgruppen 

7. møde i arbejdsgruppen – 23. august 2022 

Referat


6. møde i arbejdsgruppen – 8. februar 2022 

Referat 


5. møde i arbejdsgruppen – 28. september 2021 

Referat 


4. møde i arbejdsgruppen – 2. september 2021 

Dagsorden 

Referat 


3. møde i arbejdsgruppen – 18. maj 2021 

Referat 


2. møde i arbejdsgruppen – 8. april 2021 

Dagsorden 

Referat 


1. møde i arbejdsgruppen – 11. februar 2021 

Referat