Internationale swapaftaler

Nationalbanken har swapaftaler med Den Europæiske Centralbank (ECB) og Norges Bank. Det giver Nationalbanken mulighed for at udbyde likviditet til de pengepolitiske modparter i euro og norske kroner. Nationalbanken har tidligere haft swapaftaler med den amerikanske centralbank, men den seneste aftale udløb i december 2021.


Nationalbanken har valutaswapaftaler med Den Europæiske Centralbank (ECB) og Norges Bank. En swap er en aftale om at bytte to valutaer og senere bytte dem tilbage igen, hvor alle de nærmere omstændigheder for udvekslingen er aftalt på forhånd. Aftalerne giver derved mulighed for, at Nationalbanken kan udbyde likviditet til de pengepolitiske modparter i euro og norske kroner.

Aftalen mellem ECB og Nationalbanken løber så længe, det findes nødvendigt og kan aktiveres med kort varsel. Beløbsgrænsen for aftalen er 24 mia. euro.

Nationalbanken har tidligere haft swapaftaler med den amerikanske centralbank, Federal Reserve, i forbindelse med først finanskrisen i efteråret 2008 og senere udbruddet af Covid-19 i marts 2020. Den seneste aftale med den amerikanske centralbank udløb i december 2021.