Prognose for statens betalinger samt planlagte markedsoperationer

Nationalbanken udarbejder en likviditetsprognose for statens betalinger, der giver overblik over de forventede daglige ændringer i kronelikviditeten. Nationalbanken udarbejder og offentliggør henholdsvis en månedsfordeling og en dagsfordeling.


Med udgangspunkt i Finansministeriets skøn over statsfinanserne fordeles de større poster ud på måneder ud fra dels tidligere års betalingsmønstre, dels oplysninger om ændrede betalingsterminer, fx som følge af ny lovgivning.

Nationalbanken udsender i alt fire månedsfordelinger af statens betalinger for et finansår. Månedsfordelingerne er baseret på Finansministeriets skøn over statsfinanserne:

  • Forslag til finanslov (offentliggøres typisk i august)
  • Finansloven (offentliggøres typisk i december)
  • Økonomisk Redegørelse (offentliggøres i maj)
  • Økonomisk Redegørelse (offentliggøres i august)

Finansministeriet offentliggør desuden Økonomisk Redegørelse i december, men Nationalbanken udsender ingen månedsfordeling baseret på denne budgetoversigt, da der på offentliggørelsestidspunktet er under en måned tilbage af det indeværende finansår.

 

Dagsfordeling af statens betalinger

Med udgangspunkt i Nationalbankens månedsfordeling af statens betalinger udarbejdes en dagsfordeling af de statslige betalinger. Formålet er at få et skøn over de pengepolitiske modparters likviditetsbehov.

Dagsfordelingen udsendes den næstsidste bankdag i hver måned og indeholder prognosen for statens betalinger fordelt på dage samt Nationalbankens planlagte køb og salg af indskudsbeviser for de følgende to måneder.