Payments

Quarterly statistics providing an overview of the payment market in Denmark, e.g. credit transfers, ATMs, card terminals and the use of payment cards.

Statistikken udgøres af information indsamlet fra cirka 70 forskellige parter, som enten er danske banker, filialer af udenlandske banker, betalingsinstitutter, indløsere af kortbetalinger eller leverandører af kortterminaler. 

I statistikken findes bl.a. detaljerede oplysninger om brugen af betalingskort, indenlandske og grænseoverskridende (mellem Danmark og udlandet) kreditoverførsler samt en opgørelse over antallet af kontantautomater og kortterminaler i Danmark. 

Payments in Statbank

Upcoming releases on payments

Questions?

You can contact Financial Statistics if you have questions on the statistics

Other statistics